BURUN ESTETİĞİ
Cerrahi Uygulamalar

Yüz Germe ve Gençleştirme İşlemleri

Yüz Estetiği

Yüz Germe / Boyun Germe

Yüzün alt kısmı ve boyun kısmına uygulanan gerginleştirme işlemidir. Bu işlemde kulak önü, yanaklar, çene altı ve boyun derisinin gevşekliğinin giderilmesi amaçlanır. Fazla deri kulak önü ve arkasından çıkarılarak kalacak izin göze batmaması sağlanır. İşlem genel anestezi altında yapılır ve 3 saat kadar sürer. Bir gece hastanede kalınması tavsiye edilir.

Yüz germe ve boyun germe
Yüzün alt kısımlarının ve boynun daha gergin ve genç görünmesini amaçlamak için yapılan işlemdir. Bu işlemle ağız yan taraflarında sarkıklıklar alınır ve yüz daha oval hale getirilerek çene kemiği sınırları daha belirgin hale gelmiş olur. Fazla deri kulak kenarından çıkartılarak yüz ve boyun cildinin gergin durması amaçlanır. Boyunda da gevşeklik ve sarkıklık fazla ya da fazla yağlanma fazla ise ilaveten çene altından da küçük bir kesi yapılması boynun daha iyi düzeltilmesini sağlar. Genellikle genel anestezi ile yapılır bir gece hastanede kalınması tavsiye edilir.

Mini yüz germe
Normal yüz germeden daha küçük çapta bir işlemdir. Çene altına kesi gerekmez. Lokal anestezi ile yapılabilir. Kulak önünden yapılan kesi ile fazla deri alınır ve yüz alt kısımlarında, ağız yan tarafları ve çene alt sınırında gerginlik sağlanır. Bunda da daha oval bir yüz şekli elde edilir. Hastanede kalınması gerekmez.

Alın ve Kaş Kaldırma (Endoscopic forehead lifting)

Kaşların düşük olduğu bireylerde sadece üst göz kağağından deri çıkarılması kaşların daha da aşağıya inmesine neden olabilir. Bu da daha yorgun ve kızgın görünüme neden olabilir. Buna engel olmak üst göz kapaklarındaki fazla derinin alınması yanında kaşların kaldırılması işlemi de yapılır.

Alın ve Kaş Kaldırma

Bu işlem genellikle endoskopik olarak yapılır. Saçlı deriye mini kesiler (3 adet ) yapılmakta ve tüm alın bölgesi ve kaşlar yukarı doğru çekilmekte ve oluşan fazlalık saçlı deriye dağıtılmaktadır. Böylelikle herhangi bir saçlı deri ya da saç kaybı oluşmaz. Alnın kaşlarla beraber yükselmesiyle alın da biraz açılır. Bu da genellikle istenen bir özeliktir. Alındaki çizgiler de azalır. Eğer alın yüksekliği fazla ise ya da yapılacak mini kesilerin kapatamayacak derecede az saç mevcutsa bu durumda alın üst kısmında saçların hemen dibinden geçen kesi ile fazla derinin çıkarılarak işlem yapılmaktadır. Böylelikle kaşların kaldırılması yanında alnın genişlemesi önlenir hatta istenirse geniş alnın daraltılması da sağlanabilir.

Bu estetik ameliyatı genel anestezi altında yapılan 1 saat süren bir işlemdir. Üst göz kapaklarında oluşan şişlikler 3 gün sonra inmeye başlar ve 2-3 hafta sonra oldukça normal görünüme kavuşulur. Operasyonun etkisi yıllarca sürer.

Şakak Germe / Kaş Kenarı Kaldırma (Temporal Lifting)

Tüm kaşın kaldırılması yerine sadece kaşın dış tarafının kaldırılmasının uygun olduğu durumlarda uygulanır. Lokal anestezi ile yapılabilir. Alın yan tarafına sağ ve sol tarafa saçların dibinden yapılan mini kesiler kullanılarak kaşın dış tarafı yukarı ve hafif dışa doğru çekilir. Bu işlem endoskopik alın germe ve kaş kaldırma işlemi yapılanlara, orta yüz germe (midface-lifting) işlemi yapılanlara veya göz kapağı işlemi yapılanlara aynı zamanda uygulanabilir. Ancak tek başına da uygulanabilir. Tek başına uygulandığında kaşların orta ve iç kısımlarına bir etkisi yoktur, işlem tek başına lokal anestezi ile 30-45 dakika içerisinde yapılabilir.

Göz Kapakları

Üst göz kapağı fazla derinin alınması: Bu işlem “alın ve kaş kaldırma” veya “kaş kenarı kaldırma” işlemi ile beraber ya da tek başına yapılabilir. Üst göz kapağındaki fazla derinin alınması yanında gerek duyulması halinde göz kapak seviyesinin hafifçe kaldırılması (pitoz düzeltimi) ve şişlik nedeni olan yağ dokusu fazlalıklarının alınması gereklidir. 

göz kapakları estetiği
Üst kapak fazla derisinin alınması göz kapağı açıldığında oluşan katlanma çizgisinden yapılır. Gerçi bu bölge insan vücudunun en az iz bırakan bölgesidir ancak yine de kalacak belli belirsiz ince bir izin göz açıkken tamamen kapak katlantısının içinde kalması ve görünür alanda olmaması istenir. 

Alt Göz Kapağı Torbasının alınması: Torbalanma etkisinin giderilmesi için göz altı yağların alınması ve göz altı kemiğin önüne yayılması şeklinde işlemler uygulanır. Genç kimselerde deri kesimi yapmadan göz kapağının içerisinden (transkonjonktival yol ile) işlem yapılabilmekte, ancak basit yağ alımı dışında daha detaylı yağ dağılım işlemleri yapılacaksa kirpiklerin hemen altından deri kesisi ile işlem uygulanır. Göz kapaklarına yapılacak bu işlemler tek başlarına uygulanacaklarsa lokal anestezi ile uygulanabilirler. Ancak alın ve kaş kaldırmayüz germe/boyun germe ya da orta yüz kaldırma işlemleri ile birlikte uygulanabilir.

Orta Yüz Kaldırma (Subperiostal Midface Lifting)

Yaşın ileri olmadığı ve yüzün orta kısmında belirgin sarkık görünümün giderilmesi amaçlanır. Bir fazla deri çıkarımı gerekmediğinden kulak bölgesinde hiçbir iz kalmaz. Yanak bölgeleri ve elmacık kemikleri üzerindeki tüm yumuşak dokular ağız içerisinden yapılan girişimle kemik yapı üzerinden yukarı kaydırılır. Şakakların oradan saçlı deri içerisine yapılan minik kesiler yardımı ile kardırılmış dokuların yukarıda tutulması sağlanır. İşlem doğası gereği beraberinde şakak germe işleminin de beraberinde yapılmasını gerektirir. Bu işlemle yanaklar daha yukarı hareketlenmekte ve dörtgen hale gelmiş yüz daha üçgen ve oval hale gelmekte ve kişi daha dinlenmiş ve mutlu yüz görünüme kavuşur.

Dudak Kalınlaştırma

Dudak kalınlaştırmada basitçe enjektörle verilen dolgu maddeleri geçici ya da kalıcı yapıdadır. Tek güvenli dolgu uygulaması geçici dolgu uygulaması olup "hyaluronik asit" içeren ve 6 ay süre sonunda emilen bir maddedir. Daha uzun süre kalıcı dolguların değişen derecelerde riskleri vardır. 

Dudak Kalınlaştırma
Bu nedenlerle -dolgu maddelerinin (geçici ya da kalıcı) dezavantajları nedeniyle kişinin kendi dokuları ile bunun sağlanması tercih edilir. Böylellikle ömür boyu sürecek kalıcı etki elde edilir. Yağ enjeksiyonu bu konuda yeterli sonuç veremediğinden dermal graft (ya da yağ komponenti az derma fat graft uygulaması) tercih edilir. Burada amaçlanan yaş ilerledikçe incelen dudakları mümkün mertebe kollagenden en zengin ve erime potansiyeli az bir doku ile dolgunlaştırmak şeklindedir. Bu amaçla yüzeyel tabakası soyulmuş orta ve derin deri tabakasının (altındaki ince yağ dokusu ile birlikte) kullanımı iyi sonuç vermektedir. 

Burada kullanılacak deri farklı deri bölgelerinden alınabilir. Kişi dudak kalınlaştırma işlemi sırasında bir yüz germe, meme küçültme ya da dikleştirme, karın germe, vb bir ameliyatı olmakta ise bu durumda çıkarılacak fazla deri parçasından dudak için gereken doku sağlanabilmektedir. Böyle bir eş-zamanlı operasyon geçirmeyecek olanlar için karında ya da başka bölgede mevcut bir yara izinin varlığı bu derinin ilave yara izi bırakmadan alınmasında bir imkan yaratmaktadır. 

Hiç bir yara izi olmayanlar için ise popo alt kıvrımı ya da karın alt kısmı gibi bölgeler seçilerek izin olabildiğince görünmeyen yerde kalması sağlanır. Bu tercihte işlemi yaptıran kişinin kişisel tercihi dikkate alınır.

Dermabrasyon (Deri Zımparalama)

Bu işlem derinin yüzeyel tabakasının mekanik olarak aşındırılması esasına dayanır. Bu iş için yüzeyine elmas tanecikleri yapıştırılmış silindir ya da toplan ve bunları çeviren motorlu aletler kullanılır. Derinin yüzeyel tabakasının aşındırılmasıyla deride mevcut ince çizgiler ya da yüzeyel tabakada yerleşmiş boya, dövme lekeleri giderilemeye çalışılır. Dudaklarda, ağız etrafında sigara içme etkisi ile de artmış ince çizgiler 40 lı yaşlardan sonra rahatsız etmeye başlayabilir. Bu durumda bu bölgelerdeki ince çizgiler yüz germe ile giderilemez. Dudak kalınlaştırma dudaklara oldukça yakın kısımlardaki ince çizgileri sağladığı dolgunlukla düzeltirken dudaklara bir miktar uzak kısımlardaki ince çizgilerin giderilmesi için dermabrasyon uygun bir çözümdür. Yüz germe ve boyun germe işlemi ile kombine edilmesi, yüzün genç görünümüne katkıda bulunur.

Botox Uygulaması

İnce bir iğne ile deri altına seçilen yerlere Botox ilacının verilmesi şeklinde yapılır. Deride istenmeyen kırışıklıklara ya da kızgın/sinirli görünüme yol açan alın ve göz kenarı mimik kasların istenmeyen hareketleri engellenir ya da zayıflatılır. Botoxun etkisi geçici olup, 3-6 ay sürer. Tekrar eden uygulamalarda bu sürenin uzaması beklenir. Özellikle kaşların arasındaki dikine çizgilerin ve göz yanlarındaki kaz ayakları denilen çizgilerin giderilmesinde kullanılır. Kaz ayakları denilen çizgilerin giderilmesi aynı zamanda kaşların dış kenarlarının kalkmasını da sağlamaktadır. Alın germe, yüz germe, kaş kenarı kaldırma operasyonu ile birlikte kullanılması halinde, dikişlere binen yükü azaltarak, operasyonun etkisini arttırıcı özelliği vardır.

botoks

Sıklıkla alın ve göz kenarları için uygulanması yanında daha nadir uygulama bölgeleri de mevcuttur. Dudak kenarı hemen üzerinde minik dikine çizgilerin giderilmesi, ağız köşelerinin hafifçe yukarı kaldırılması, boyunda dikine bantlar da kullanılır.

Uygulama hafif ağrılıdır, ancak anestezi gerektirmez. İşlem sonrası birkaç dakika soğuk uygulama yapılması uygun olur. Enjeksiyon alanında nadiren hafif kızarıklık birkaç saat içerisinde geçer.

Botox uygulaması ile kol altında olabilen aşırı terlemenin 4-6 ay süre ile kesilmesi de diğer bir uygulama şeklidir.

Botox hakkında rastlanan en sık yanlış bilgiler: Botoxun bir kez yapıldığında devamlı yapılması gerektiği yanlıştır. Sadece etkisinin sürekli devam etmesi istenirse düzenli olarak yapılması gerekir. Botox etkisi geçtiğinde yapılmaz ise eski hale dönülmüş olur. Daha kötü olması gibi bir durum söz konusu değildir. Botoxun etkisi büyük ölçüde kişinin yüz kaslarının ve kaşlarının anatomic özelliklerine bağlı olduğundan botoxsonucu elde edilen sonuç da kişisel farklılıklar gösterebilir. Bazıları botoxun etkisini beğenmeyebilirler ki bu durumda etkinin geçmesi sonra bir daha yaptırmamayı tercih edebilirler. Böylelikle nasıl bir etki yarattığı görülmüş olur.

Dolgu Uygulaması

Temelde 2 dolgu tipi vardır.

İlkinde kişinin kendi dokularından elde edilen dokunun (yağ, dermis, vb) enjektörle veya ince şeritler halinde uygulaması şeklindedir. Eş zamanlı olarak karın germe, göğüs küçültme ya da yüz germe gibi bir operasyonun yapılacak olması halinde dolgu için doku elde etmek kolay olmaktadır. Ancak bu tip beraberinde operasyon yapılmayacaklarda doku alımına gerek vardır. Bu durumda en kolay doku alımı liposuction ile yağ emilmesi ile sağlanır. Bu tip dolgunun kalıcılığı uygulanan dokunun tipi, uygulama yeri, şekline bağlı olarak değişir. Dolgunun kalıcı olması istenir ve buna özen gösterilir.

Diğer tip dolgu uygulaması laboratuarlarda üretilmiş kimyasal maddelerin iğne ile enjekte edilmeleri ile olmaktadır. Bu tip dolguların kalıcı olanları ve uzun vadeli olanlarında sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle kalıcı dolgu uygulaması tavsiye edilmez. Etkisi 6 ayı geçmeyen ve ciddi herhangi bir yan etkisi olmayan “hyaluronik asit” içeren ürünler kullanılması uygundur. Hyaluronik asit dolgusu dudaklarda daha belirgin bir şişlik yapsa da birkaç günde bu iğneye bağlı şişlik geçmekte ve dolgunun şişirici etkisi kalmaktadır. Dudaklar çok hassas olduklarından lokal anestezi altında yapılmaları tercih edilir. Dudak dışı bölgelere lokal anestezi gerekmeyebilir. Bunda da botox gibi soğuk uygulamasının şişliğin azalmasında faydası vardır.